VanEck ETFs Home

ETFs

 
NAV
(As at COB 13-Aug-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $60.70 -$0.55
EBND -- $11.48 $0.00
EMKT -- $19.19 $0.11
ESGI -- $24.56 -$0.01
GDX -- $56.45 $1.65
IFRA -- $19.09 -$0.11
MOAT -- $77.37 $0.12
QHAL -- $31.24 -$0.02
QUAL -- $32.15 -$0.01
REIT -- $16.16 -$0.16
NAV
(As at COB 14-Aug-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CNEW -- $9.38 $0.13
FLOT -- $25.10 $0.00
GRNV YGRN $24.20 $0.17
MVA YMVA $19.10 -$0.11
MVB YMVB $20.89 $0.06
MVE YMVE $28.35 $0.44
MVR YMVR $28.83 $0.22
MVS YMVS $18.22 $0.12
MVW YMVW $27.97 $0.19
PLUS -- $18.59 -$0.01
SUBD -- $25.00 -$0.01