VanEck ETFs Home

ETFs

 
NAV
(As at COB 09-Jul-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $65.49 $0.03
EBND -- $11.08 -$0.03
EMKT -- $19.09 $0.16
ESGI -- $23.83 -$0.08
GDX -- $55.72 $0.04
IFRA -- $18.26 -$0.25
MOAT -- $74.87 -$0.88
QHAL -- $29.78 -$0.07
QUAL -- $31.25 -$0.06
REIT -- $15.48 -$0.16
NAV
(As at COB 10-Jul-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CNEW -- $9.63 $0.06
FLOT -- $25.04 $0.00
GRNV YGRN $23.35 -$0.13
MVA YMVA $18.40 $0.02
MVB YMVB $20.43 -$0.19
MVE YMVE $27.56 -$0.23
MVR YMVR $27.49 -$0.36
MVS YMVS $17.50 -$0.11
MVW YMVW $26.90 -$0.24
PLUS -- $18.47 $0.03
SUBD -- $24.67 $0.00