VanEck Australia

ETFs

 
NAV
(As at COB 26-Feb-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $71.92 -$0.76
CNEW -- $8.38 $0.05
DVDY YDVD $20.01 -$0.32
EBND -- $11.19 $0.10
FLOT -- $25.10 -$0.01
MVA YMVA $20.62 -$0.41
MVB YMVB $26.84 -$0.61
MVE YMVE $32.02 -$0.57
MVR YMVR $30.09 -$0.74
MVS YMVS $19.64 -$0.31
MVW YMVW $30.36 -$0.67
PLUS -- $18.54 -$0.14
SUBD -- $25.27 -$0.06
NAV
(As at COB 25-Feb-21)
TICKERiNAVNAVCHANGE
EMKT -- $20.73 $0.13
ESGI -- $24.85 -$0.13
ESPO -- $11.11 -$0.21
GDX -- $40.86 -$1.70
GOAT -- $20.41 -$0.41
GRNV YGRN $25.55 $0.17
HLTH -- $9.73 -$0.15
IFRA -- $19.14 -$0.15
MOAT -- $83.31 -$2.41
QHAL -- $34.09 -$0.68
QUAL -- $32.20 -$0.78
REIT -- $17.86 -$0.21